Декоративни гипсови колони в Дорийски, Йонийски, Коринтски стил

Публикувано : 2010/03/01

Декоративни гипсови колони в Дорийски, Коринтски и Йонийски стил. Обличане на съществуващи колони, изработка и монтаж на нови колони. Изработка по поръчка

Вел Дизайн изработва декоративни гипсови колони в Дорийски, Йонийски, Коринтски стил.

Архитектурни колони могат да се използва като структурен компонент на една сграда, декоративен елемент или и двете. Вертикалните колони се използват широко за арки или балкони, добавяне на престижен външния вид на домове и обществени сгради. Колоните могат да бъдат подредени в колонада - редица от колони, свързани с общ покрив, като част от представителна сграда или две успоредни редици от колони с общ покрив като място за разходка, минаване или коридор.

 

Много често колоните имат чисто декоративно предназначение за украса на интериора и екстериора и не са носещи конструкции.


Приложението и величествеността на колоните е признато и оценено от любителите на архитектурата в целия свят.  Архитектурните колони могат да бъдат изработени от дърво, камък, стомана, гипс, цимент или синтетични продукти. Каменните колони често са издълбани от гранит и мрамор. Усилени стоманени колони обикновено са обвити в декоративен материал за повишаване на тяхната естетика.

Първата документирана употреба на архитектурна колона с декоративни елементи е преди повече от 5000 години в Египет. Обикновено дърворезби, представляващи пакет тръстики украсени на повърхността на вала, за откриване на нова перспектива за естетика на древните архитекти.

Вариациите през вековете в стила на колоните са много, но основните три различни архитектурни стилове за една колона са : дорийски стил, йонийски стил и коринтски стил.

 

Колона Дорийски стилДорийският стил е сред най-ранните и най-простите от класическите стилове.

Дорийската колона представлява вертикален цилиндър, по-широк в основата (пресечен конус). Дорийският стил датира от около 600 г. пр.н.е. Първите колони дорийски стил нямат нито база и капител, нито канелюри (канали по дължината на колоната - жлебове).

Първоначално капителя е прост, изчистен, като е възможно и декорация на капителя с корниз/ фриз. Дорийските колони се характеризират с широк, стесняващ се вал.

Коефициентът височина/дебелина е около 4:1.

Ясно изразени черти на гръцката и римската версия на дорийския стил са триглифът и метопите.

Триглифът е центриран над всяка колона, и заедно с още един или два между колоните създава ахармонично несъответствие с носещата колона. Разстоянието между триглифите и метопите може да бъде оставено чисто, или да бъде украсено с малък релеф. Понеже метопите не са със стриктно зададени пропорции, разстоянието между колоните може да бъде променено от архитекта.

Често последните две колони биват слагани близо една до друга, за да дадат визуално заздравяване на ъглите.

 

 

 

 

 

 Йонийският стил е един от трите класически стила в архитектурата. Другите два са Дорийският и Коринтският.

Йонийският ордер е разработен от около 400 пр.н.е. Специфика на Йонийските колони са волутите в капителя (специфични спираловидни елементи, които изглеждат като "охльовчета", "рога на овен" в четирите краища на капителя). Първоначално тези волути лежали в една равнина, но впоследствие се видяло, че могат да бъдат под ъгъл спрямо ъглите. Тази характерност на Йонийската колона я е направила по-гъвкава и задоволителна от Дорийската: поставянето на волутите под ъгъл в ъгловите колони осигурявало, че те могат да бъдат видени като еднакви когато биват гледани от друга страна.

Под волутите, Йонийската колона може да има широка яка, разделяща капитела от тялото на колоната с каналите (жлебовете), може да има чепка плодове или цветя, завъртяни по такъв начин, че да оформят волутите.

Друга специфика на Йонийската колона е наличието на орнамента Йонийска кима (както е показано на снимката). 

За разлика от гръцко-дорийския стил, Йонийските колони обикновено се полагат върху база, която разделя тялото на колоната от стилобата или платформата. След ранни експерименти, броя на жлебовете в тялото бил определен на 24. Тази стандартизация поставя жлебовете в сходна пропорция с диаметъра на колона от всякакъв размер, дори когато височината й е увеличена. Римското правене на жлебове (канали на колоната) се различава от гръцкото: римляните не оставяли много от повърхността на колоната между жлебовете, а гърците ги правели колкото ръба на нож и те лесно се чупели. 

Коринтският стил е един от трите класически стила на гръцката и римската архитектура.

Коринтският стил, разработен от гръцките архитекти, е популярен от около 200 г. пр.н.е. Коринтските колони се характеризират с декоративни дърворезби на акантус листа на капителя.

Макар и гръцки по произход, този стил не е използван толкова често в Древна Гърция, колкото другите два - Йонийският и Дорийският.

Коринтският капител може да се възприеме и като продължение на Йонийския.

Стилът се характеризира с колона с богато украсен капител с акантови листа  и спираловидни орнаменти. Волутите (спираловидните извити орнаменти в ъглите), които заемат основно място в Йонийския капител са се смалили в Коринтския, но стоят на старите си места. От всеки основен волут, тръгват два малки, които се срещат в средата на колоната. Листата могат да бъдат както схематични, сурови и недодялани, така и екстравагантно оформени и подрязани или съвсем естествени, натуралистични.

Почти винаги Коринтската колона има канали (жлебове по дължина на колоната), ако ли не, си струва да се разгадае причината, поради която няма (понякога просто не са достигнали средства - в миналото колоите с канали са били по-скъпи от гладките колони). Понякога каналите, които сами по себе си са украса, биват украсени. По дължината си каналите могат да бъдат набраздени от тънки ивици. Във Франция, тези тънки ивици завършват със загатнати цветове на лилии или камбанки. Така Коринтския стил се откроява като пищен и празничен, вариативен и удобен за комбиниране с други стилове.

Няколко подстилове и вариации на дизайна на колоните са излезли от цял свят.

Така например, промяната на Рим на Дорийски стил се нарича Римско-дорийски или Тоскански. Друг стил, известен като за Композит включва елементи, установени, както в Коринтския, така и в Йонийския стилове. 

Днес, почти всяка култура е открила гъвкавост, сила и красота, които се намират в архитектурните и декоративните колони.


Вижте Каталога за Гипсови колони и обличане на колони

 

 


ДЕКОРАЦИЯ И ИНТЕРИОР

КОРНИЗИ, ФРИЗОВЕ, РОЗЕТКИ, ОРНАМЕНТИ, КОНЗОЛИ, СТАТУИ, СУХО СТРОИТЕЛСТВО

08.08.2020

Скулптурата Давид на Микеланджело

ВЕЛ ДИЗАЙН изработва репродукции на известни статуи, бюстове и релефи за ценителите на произведенията на изкуството. Предлагаме на Вашето внимание и Давид на Микеланджело.

08.01.2020

Тракийският конник

Тракийският конник е символ на просперитета, силата, храбростта, надмощието и победата. Тракийският конник е тракийски релеф от 1-3 в. сл. Хр.

03.01.2018

Офис за декоративни орнаменти, декорация и интериор

ВЕЛ ДИЗАЙН предлага цялостни интериорни решения и идеи за декорация : изработка и монтаж на декоративни орнаменти, корнизи, рамки, розетки, колони, куполи .... и проектиране и монтаж на окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки, шумоизолаци

Повече новини