Политика и правила на ВЕЛ ДИЗАЙН

За ценови оферти, моля задавайте предварителни ориентировъчни количества от желаните от Вас продукти/ услуги (линейни/ квадратни метри, брой). При изготвени проекти на интериор или фасада от Ваш дизайнер изготвяме оферта само при уточнени референтни номера на моделите и количествата им (количествени сметки).

При реставрацията на стара съществуваща декорация и/ или нужда от изпълнение на индивидуални модели (модели по Ваш проект и скица, които не присъстват в нашата номенклатура), моля изпратете ни скици с размера и разреза/ релефа на детайлите и желаните количества.

Промяната на размерите на наш модел се калкулира като нов индивидуален модел.

ВЕЛ ДИЗАЙН извършва цялостни решения в сферата на интериора, екстериора и декорацията.

 
I. ГИПСОВА ДЕКОРАЦИЯ - ЗА ИНТЕРИОР, СУХИ ПОМЕЩЕНИЯ
 
По отношение на гипсовата декорация изпълняваме поръчки по нашия каталог. Гипсовите артикули се изработват от чист гипс без примеси, като влагаме палмови нишки и стъклени фибри с цел здравина и олекотяване на продуктите. Тъй като продуктовият ни асортимент включва над 5 000 модела, не поддържаме наличности, а поръчките се изпълняват по заявка. Срокът за изработка и/ или монтаж зависи от обема на поръчката и варира от 2 седмици до 5 месеца. 
 
1. Услуга ИЗРАБОТКА БЕЗ МОНТАЖ
 
1.1. Приемане на поръчка
 
За улеснение на нашите Клиенти, предлагаме 2 варианта за подаване на поръчка:
1. вариант - на място в офиса ни. 
2. вариант - по имейл или по телефона.
 
1.2. Заплащане на поръчка

Можете да заплатите поръчката си само по банков път.
* Поръчките под 5 000 лв. се заплащат авансово при подаване на заявката, преди започване на работата по поръчката.
** При поръчки над 5 000 лв., можете да заплатите на 2 вноски - 50 % при подаване на поръчката и останалата стойност (50%) при предаване на декоративните детайли.

 
1.3. Предаване/ доставка на поръчка
 
Можете да получите поръчката си на място при нас - в офиса ни или в ателието ни или да осигурим доставка до Вашия обект.

* За поръчки в рамките на София:

Организираме доставката на поръчките в рамките на София само при големи/ обемисти поръчки на стойност минимум 5000 лв.
При поръчки на по-ниска стойност без монтаж Клиентът сам организира транспортирането на детайлите до своя обект.

* За поръчки за Клиенти извън София, в рамките на територията на България:

За Клиентите ни извън рамките на София предлагаме възможност за доставка чрез куриерска фирма или лично предаване на артикулите.
- при стойност на поръчката над 5000 лв., ВЕЛ ДИЗАЙН предвижда безплатна доставка до обекта и лично предаване на артикулите.
- при стойност на поръчката 3000 - 5000 лв., ВЕЛ ДИЗАЙН предвижда платена доставка до обекта и лично предаване на артикулите или Клиентът приема артикулите на място от офиса или ателието ни; сумата за доставка зависи от теглото на пратката и отдалечеността на населеното място от София и се изчислява допълнително; стойността варира от 150 - 500 лв.
- при стойност на поръчката под 3000 лв., Клиентът организира сам и за своя сметка транспорта и доставката на артикулите от офиса или ателието ни до адреса на своя обект.

* Доставката и личното предаване на поръчката включва превоза до съответния град, улица, номер, вход. Приемането на поръчката се извършва преди изнасянето на гипсовите декоративни детайли извън превозното средство. Нужно е Клиентът да осигури хора за разтоварването и транспортирането на гипсовите декоративни детайли от превозното средство до самия обект за негова сметка и на негов риск.
 
* При Услуга ИЗРАБОТКА БЕЗ МОНТАЖ ВЕЛ ДИЗАЙН не предвижда огледи.

2. Услуга ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ

За улеснение на нашите Клиенти, предлагаме и услугата Монтаж на гипсовите детайли, изработени от нас. 

Важно !

Гипсовата декорация се монтира преди боядисването. Клиентът поема ангажимента да защити и облепи готови подове и стени, монтирани врати и дограма и евентуални мебели и вещи.

2.1. Приемане на поръчки
 
Приемането на поръчки с монтаж се осъществява на място в нашия офис. Нужни са ни приблизителни количества - брой или линейни метри на желаните от Вас артикули. Според обема на поръчката и текущия график за изработка и монтаж на ВЕЛ ДИЗАЙН, уточняваме параметрите на поръчката. При възникнали промени от страна на Клиента в процеса на изработка и монтаж (допълнителни количества и срокове), първоначалният договор ще претърпи допълнения, които се вписват в анекса към него. 
 
* При обекти за изработка и монтаж на декоративни детайли извън рамките на София се калкулират допълнително транспортните разходи и разходите за настаняване на екипа; взема предвид отдалечеността на обекта от София и обема на поръчката. Минималните такси са :
- до 100 км - 300 лв.
- от 101 - 300 км от нашия офис - 550 лв.
- от 301 - 500 км от нашия офис - 850 лв.
 
Транспортните разходи и настаняването на майсторите не се калкулира при обекти с монтаж извън рамките на София при поръчки на стойност мин. 15 000 лв.
 
2.2. Заплащане на поръчките 

Предвиждаме 3 случая за заплащане в зависимост от общата стойност на изработката и монтажа на декоративните детайли:
1. случай - при суми за изработка и монтаж, ненадвишаващи 5 000 лв. - 100 % авансово при сключване на договора

2. случай - при суми за изработка и монтаж, 5 000 - 30 000 лв., както следва:

  • заплащане на 50 % авансово при сключване на договора
  • заплащане на останалите 50 % преди започване на монтажа.

3. случай - при суми за изработка и монтаж, надвишаващи 30 000 лв.:

  • заплащане на 30 % / 40 % авансово при сключване на договора
  • останалата сума се заплаща на няколко етапа спряма обема и сложността на поръчката и изпълняваните дейности на обекта.

2.3. Оглед

След подписване на договора за изработка и монтаж, в 10-дневен срок предвиждаме безплатен оглед на обекта с цел доуточняване на всички подробности и специфики по монтажа на избраните от Клиента модели декоративни артикули. В случай, че някои от избраните модели не са удачни за постигане на желания краен декоративен ефект, предлагаме подходящи. След огледа Клиентът не може да се отказва от количества и артикули, заявени при сключване на договора. 

В случай, че не е подписан договор и Клиентът има нужда от консултация на място относно избор на артикули и уточняване на нужната линеатура/ брой декоративни детайли с цел постигане на желан интериорен или екстериорен ефект, огледите се заплащат (таксата зависи от локацията на обекта). Минималната такса е 150 лв. с ДДС и е за обекти в региона на София; за точна такса за оглед, моля свържете се с нас. При поръчка таксата за оглед се приспада от общата сума за декорация на обекта. Таксата за оглед се заплаща поне 3 дни преди датата за оглед по банков път. Поради натовареността на графика ни, огледите се организират само в петък или събота.

2.4. Цени за монтаж на гипсовите артикули

- за артикули на линеен метър - корнизи и фризове, монтажът се калкулира на линеен метър (лм); цената за монтаж зависи от размера и модела на корниза/ фриза, общите линейните метри и спецификата на проекта, височината на помещенията и др.

за "теглени" (прави, без орнаментика) корнизи и фризове, както следва:
от 25 до 50 лм : 85 - 100 лв./ лм
от 51 до 100 лм : 75 - 85 лв./ лм
от 101 до 200 лм : 65 - 75 лв./ лм
над 201 лм : 55 - 65 лв./ лм

за корнизи и фризове с орнаменти, както следва:

от 25 до 50 лм : 120 - 140 лв./ лм
от 51 до 100 лм : 100 - 120 лв./ лм
от 100 до 200 лм : 90 - 100 лв./ лм
над 201 лм : 80 - 90 лв./ лм

Цените се оскъпяват с 50 % за монтиране на корнизи за перделък, корнизи за скрито осветление, корнизи тип дъга и корнизи S-образни форми стил Ар Деко.

* Монтажът включва лепене, фугиране, снаждане и оформяне на вътрешните и външните ъгли в помещението. В гореспоменатите цени са включени 4 вътрешни ъгъла и 1 външен ъгъл при минимална линеатура от 20 лм в едно помещение.

* Допълнителните ъгли се заплащат, както следва:
- за "теглени" профили (прави корнизи и фризове, без орнаментика) - 120 лв./ брой
- за корнизи и фризове с орнаменти - 180 лв./ брой

- за артикули на брой - фронтони, колони, капители, бази, конзоли, розетки, пана, рамки, релефи, орнаменти и др., цената за монтаж е 110  - 180 % от стойността на артикула в каталога ни.

** При поръчки на стойност под 1000 лв. за изработка, ВЕЛ ДИЗАЙН не изпълнява монтаж.

 

3. Услуга РЕСТАВРАЦИЯ И ИЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛЕН МОДЕЛ

Всички детайли в нашия каталог могат да бъдат модифицирани, както и да се изработи индивидуален детайл (профил, елемент, орнамент, купол, релеф, бюст, статуя и пр.) по скица, снимка или проект на Клиента. Изработка по индивидуален модел са всички поръчки на артикули по идея, проект или съществуваща мостра на Клиента, извън каталога на ВЕЛ ДИЗАЙН. В тези случаи изработката на модела и изработката на шаблона и/ или калъпа се заплащат допълнително, освен в случаите на поръчка на големи количества. Срокът за изработка на модела и съответния шаблон и/ или калъп е не по-малко от 1 месец. Цената за изработка на Вашия индивидуален модел зависи от сложността и типа на артикула, цената варира 500 - 10 000 лв. След потвърждението на поръчката от страна на Клиента, ВЕЛ ДИЗАЙН се ангажира да изработи мострен модел на детайла, според подадените от Клиента размери, параметри и специфики. След одобрение на мострата от страна на Клиента, се пристъпва към изпълнение на нужното количество и евентуалните допълнителни услуги в поръчката. Изработените модели, шаблони и/ или калъпи за конкретната поръчка не се предоставят на Клиента.  За да изготвим индивидуална оферта за Вас за Реставрация и изработка на модели , моля свържете се с нас. 

 

II. ДЕКОРАЦИЯ ОТ ФИБРОБЕТОН - ЗА ФАСАДИ, ГРАДИНА, МОКРИ И ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Упоменатите цени в сайта ни са за изработка на профили, детайли и орнаменти от гипс. Всички гипсови артикули от асортимента ни могат да бъдат изпълнени от фибробетон. Оскъпяването при изработка от фибробетон е 70 - 100 % от цените, качени в каталозите ни за гипсова декорация. Цената зависи от спецификата на продукта и цялостната поръчка.

Пластификаторите, суперпластификаторите и импрегнантите, които ползваме за фасадна декорация са с марката Sika.

Желателно е монтажа на декорацията от фибробетон да се извърши във време с умерени температури, в противен случай има голяма вероятност от измръзване на детайлите, разлепване и напукване. Монтажът се извършва с теракол и дюбели, като се правят всички снадки и фуги по детайлите.

Всички гореописани правила в раздел I. Гипсова декорация са в сила и за Декорацията от фибробетон.

 
III. СУХО СТРОИТЕЛСТВО И БОЯДИСВАНЕ
 
Сухото строителство включва окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки, шумоизолация и други интериорни решения от гипскартон. В допълнение към сухото строителство предлагаме и шпакловка и боядисване. За улеснение на Клиентите ни, сме обявили в секция ЦЕНИ цените на различните услуги, включващи материали и труд. На разположение сме за предварителна консултация в нашия офис.
 
IV. ГАРАНЦИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
ВЕЛ ДИЗАЙН предвижда гаранция за изпълнение на всеки един свой обект.
 
Гаранционни срокове:
- гипсова декорация, изпълнена на тавана : 11 (единадесет) години
- гипсова декорация, изпълнена на стени : 6 (шест) години
- фасадна декорация, декорация за градини и мокри и влажни помещения : 11 (единадесет) години
- сухо строителство (окачени тавани, предстенни обшивки, предградни стени, шумоизолация) : 11 (единадесет) години.
 
* Гореупоменатите гаранционни срокове са в сила, САМО в случаите, когато монтажът на декорацията е изпълнен от ВЕЛ ДИЗАЙН.
 
 
V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
Срокът за изпълнение на Вашата поръчка зависи от графика ни, избраните от Вас артикули и съответните количества, сложността на монтажа.
След подававането на Вашата поръчка срокът за изработка е минимум 10 дни, а срокът за монтаж - минимум 15 дни.
 
 
 
Последна актуализация : 13.02.2023 г.
  

 


ДЕКОРАЦИЯ И ИНТЕРИОР

КОРНИЗИ, ФРИЗОВЕ, РОЗЕТКИ, ОРНАМЕНТИ, КОНЗОЛИ, СТАТУИ, СУХО СТРОИТЕЛСТВО

08.08.2020

Скулптурата Давид на Микеланджело

ВЕЛ ДИЗАЙН изработва репродукции на известни статуи, бюстове и релефи за ценителите на произведенията на изкуството. Предлагаме на Вашето внимание и Давид на Микеланджело.

08.01.2020

Тракийският конник

Тракийският конник е символ на просперитета, силата, храбростта, надмощието и победата. Тракийският конник е тракийски релеф от 1-3 в. сл. Хр.

03.01.2020

Офис за декоративни орнаменти, декорация и интериор

ВЕЛ ДИЗАЙН предлага цялостни интериорни решения и идеи за декорация : изработка и монтаж на декоративни орнаменти, корнизи, рамки, розетки, колони, куполи .... и проектиране и монтаж на окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки, шумоизолаци

Повече новини